Tepelná čerpadla a klimatizace

Dodáme vám moderní topný systém s tepelným čerpadlem, který zajistí vysokou účinnost s nízkými provozními náklady.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění, ohřevu teplé užitkové vody, bazénu, atd. Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí (sluneční energii, která zůstala ve vzduchu, zemi).

Pro správný chod tepelného čerpadla a pohon kompresoru je nutné dodat malý podíl elektrické energie. Podíl mezi energií, kterou tepelné čerpadlo získá a dodanou energií, se nazývá topný faktor a u moderních tepelných čerpadel je více jak 3. To znamená, že z 1 dodané kW dostanete 3kW do topného systému.

Činnost tepelného čerpadla je bezobslužná.

Tepelné čerpadlo může být v provedení pouze vytápění, nebo je jeho součástí i ohřev teplé užitkové vody.

Nejlepších výsledků se dosahuje u nízkoteplotních systémů vytápění (například podlahové vytápění), ale bez problémů zvládá i vytápění radiátory.

TOP